Кире кайту
Важно!

Мөһим!

02.06.2023

· чит ил паспортыгызның гамәлдә булу вакыты һәм виза булу вакыты (кирәк булган илләргә сәяхәт итү очрагында)алдыннан үз-үзеңне тикшерү кирәклеге турында;
· 15.11.1997 елгы 143-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясының 1 өлеше нигезендә, ЗАГС органнары тарафыннан бирелгән документларны ламинировкалау бозылуга тиңләштерелә.

Багажны теркәү һәм рәсмиләштерү процедурасын үтү өчен ламинированный документ күрсәтелгән очракта, пассажирга ташудан баш тартырга мөмкин.