Вакыт
Көн
Рейс номеры
Терминал
Үтәлеш чоры
14:00
Көн саен
S7 5036
Терминаллар:1А, 2
26.03.2023
28.10.2023
14:20
Як
Терминаллар:1, 2
26.03.2023
22.10.2023
16:10
Чш, Як
Терминаллар:1
26.03.2023
25.10.2023
19:15
Көн саен
FV 6598
Терминаллар:1А, 2
26.03.2023
28.10.2023
21:55
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
26.03.2023
28.10.2023
00:30
Дш, Сш, Пш
Терминаллар:
27.03.2023
26.10.2023
12:35
Дш, Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
27.03.2023
08.10.2023
14:10
Дш, Пш, Шб
Терминаллар:1А, 2
27.03.2023
28.10.2023
19:20
Дш
Терминаллар:
27.03.2023
23.10.2023
20:40
Дш, Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
27.03.2023
27.10.2023
23:00
Дш, Чш, Шб
Терминаллар:
27.03.2023
28.10.2023
06:15
Сш
Терминаллар:1А, 2
28.03.2023
24.10.2023
08:45
Сш
Терминаллар:1А, 2
28.03.2023
24.10.2023
12:35
Сш
Терминаллар:1А, 2
28.03.2023
28.10.2023
20:00
Сш
Терминаллар:1А, 2
28.03.2023
28.10.2023
21:00
Сш
Терминаллар:
28.03.2023
24.10.2023
00:35
Чш, Шб
Терминаллар:
29.03.2023
28.10.2023
06:40
Чш, Җг, Шб, Як
Терминаллар:
29.03.2023
28.10.2023
18:05
Чш
Терминаллар:
29.03.2023
25.10.2023
19:20
Чш, Шб
Терминаллар:
29.03.2023
28.10.2023
20:35
Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
29.03.2023
27.10.2023
20:40
Җг
Терминаллар:
31.03.2023
27.10.2023
06:15
Шб
Терминаллар:1А, 2
01.04.2023
28.10.2023
16:00
Шб
Терминаллар:1, 2
08.04.2023
28.10.2023
16:00
Шб
Терминаллар:1, 2
08.04.2023
28.10.2023
16:35
Җг
Терминаллар:1
21.04.2023
29.09.2023
20:30
Дш
Терминаллар:1А, 2
22.04.2023
28.10.2023
22:55
Як
Терминаллар:1А, 2
23.04.2023
22.10.2023
23:50
Як
Терминаллар:
23.04.2023
22.10.2023
13:05
Дш
Терминаллар:1А, 2
24.04.2023
02.10.2023
12:50
Чш
Терминаллар:1А, 2
26.04.2023
04.10.2023
21:05
Чш
Терминаллар:1А, 2
26.04.2023
18.10.2023
17:30
Пш
Терминаллар:
27.04.2023
26.10.2023
17:50
Пш
Терминаллар:1, 2
27.04.2023
26.10.2023
06:00
Җг
Терминаллар:
28.04.2023
27.10.2023
07:50
Җг
Терминаллар:1А, 2
28.04.2023
27.10.2023
00:20
Шб
Терминаллар:1
29.04.2023
28.10.2023
06:30
Як
Терминаллар:1А, 2
29.04.2023
30.09.2023
13:35
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.04.2023
28.10.2023
13:45
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.04.2023
28.10.2023
19:45
Шб
Терминаллар:1
29.04.2023
30.09.2023
20:15
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.04.2023
30.09.2023
20:15
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.04.2023
30.09.2023
21:25
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.04.2023
28.10.2023
03:05
Як
Терминаллар:
30.04.2023
22.10.2023
12:35
Як
Терминаллар:
30.04.2023
01.10.2023
20:40
Як
Терминаллар:
30.04.2023
01.10.2023
22:10
Як
Терминаллар:1, 2
30.04.2023
22.10.2023
00:45
Дш
Терминаллар:1А, 2
01.05.2023
25.09.2023
17:30
Дш
Терминаллар:
01.05.2023
02.10.2023
18:00
Дш
Терминаллар:
01.05.2023
25.09.2023
21:00
Дш
Терминаллар:1
01.05.2023
23.10.2023
00:20
Сш
Терминаллар:1
02.05.2023
24.10.2023
17:30
Сш
Терминаллар:
02.05.2023
24.10.2023
00:20
Чш
Терминаллар:1
03.05.2023
25.10.2023
08:15
Чш
Терминаллар:1А, 2
03.05.2023
25.10.2023
13:45
Чш
Терминаллар:1А, 2
03.05.2023
25.10.2023
11:30
Пш
Терминаллар:1А, 2
04.05.2023
26.10.2023
20:40
Пш
Терминаллар:1А, 2
04.05.2023
26.10.2023
11:20
Шб
Терминаллар:1А, 2
06.05.2023
28.10.2023
11:20
Шб
Терминаллар:1
06.05.2023
30.09.2023
04:20
Як
Терминаллар:1А, 2
07.05.2023
01.10.2023
13:50
Җг
Терминаллар:1, 2
12.05.2023
27.10.2023
15:50
Як
Терминаллар:1А, 2
14.05.2023
22.10.2023
11:10
Сш
Терминаллар:1
16.05.2023
24.10.2023
06:40
Җг
Терминаллар:1А, 2
20.05.2023
27.10.2023
07:30
Сш, Шб
Терминаллар:1
20.05.2023
28.10.2023
11:05
Дш
Терминаллар:1А, 2
23.05.2023
23.10.2023
07:30
Пш
Терминаллар:1А, 2
26.05.2023
05.10.2023
18:00
Җг
Терминаллар:
26.05.2023
27.10.2023
23:45
Дш
Терминаллар:1А, 2
26.05.2023
27.10.2023
23:55
Җг
Терминаллар:1А, 2
26.05.2023
28.10.2023
16:55
Көн саен
S7 1054
Терминаллар:1А, 2
27.05.2023
28.10.2023
22:55
Шб
Терминаллар:1А, 2
27.05.2023
23.09.2023
04:15
Шб
Терминаллар:1А, 2
28.05.2023
07.10.2023
08:20
Як
Терминаллар:1А, 2
28.05.2023
22.10.2023
11:10
Як
Терминаллар:1А, 2
28.05.2023
22.10.2023
14:25
Як
Терминаллар:1А, 2
28.05.2023
22.10.2023
22:35
Як
Терминаллар:
28.05.2023
30.09.2023
00:30
Дш, Җг
Терминаллар:1А, 2
29.05.2023
13.10.2023
12:05
Дш, Җг
Терминаллар:1А, 2
29.05.2023
27.10.2023
16:00
Дш
Терминаллар:1А, 2
29.05.2023
25.09.2023
13:30
Сш
Терминаллар:1А, 2
30.05.2023
24.10.2023
16:05
Сш
Терминаллар:1А, 2
30.05.2023
26.09.2023
23:45
Сш
Терминаллар:
30.05.2023
24.10.2023
16:20
Чш
Терминаллар:1А, 2
31.05.2023
27.09.2023
02:55
Пш
Терминаллар:
01.06.2023
26.10.2023
05:45
Пш
Терминаллар:1А, 2
01.06.2023
28.09.2023
12:45
Көн саен
FV 6594
Терминаллар:1А, 2
01.06.2023
28.10.2023
16:15
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
01.06.2023
02.10.2023
16:20
Пш
Терминаллар:1А, 2
01.06.2023
28.09.2023
19:05
Пш
Терминаллар:1, 2
01.06.2023
28.09.2023
19:05
Пш
Терминаллар:1, 2
01.06.2023
28.09.2023
21:35
Пш
N4 739
Терминаллар:1А, 2
01.06.2023
26.10.2023
22:20
Сш, Пш
Терминаллар:1А, 2
01.06.2023
26.10.2023
22:40
Пш
Терминаллар:1, 2
01.06.2023
26.09.2023
08:30
Җг
Терминаллар:1, 2
02.06.2023
27.10.2023
08:30
Җг
Терминаллар:1, 2
02.06.2023
27.10.2023
11:10
Җг
Терминаллар:1А, 2
02.06.2023
27.10.2023
12:20
Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
02.06.2023
27.10.2023
17:10
Җг
Терминаллар:1А, 2
02.06.2023
13.10.2023
19:30
Җг
Терминаллар:1, 2
02.06.2023
29.09.2023
22:25
Җг
Терминаллар:1А, 2
02.06.2023
27.10.2023
01:10
Шб
Терминаллар:1А, 2
03.06.2023
30.09.2023
11:45
Шб
Терминаллар:1А, 2
03.06.2023
28.10.2023
17:25
Шб
Терминаллар:1А, 2
03.06.2023
28.10.2023
02:55
Як
Терминаллар:
04.06.2023
22.10.2023
04:30
Як
Терминаллар:1, 2
04.06.2023
24.09.2023
04:30
Як
Терминаллар:1, 2
04.06.2023
24.09.2023
07:05
Як
Терминаллар:1, 2
04.06.2023
24.09.2023
07:05
Як
Терминаллар:1, 2
04.06.2023
24.09.2023
08:00
Як
Терминаллар:1А, 2
04.06.2023
24.09.2023
13:35
Як
Терминаллар:1А, 2
04.06.2023
01.10.2023
15:40
Як
Терминаллар:1А, 2
04.06.2023
01.10.2023
16:45
Як
Терминаллар:1, 2
04.06.2023
24.09.2023
20:30
Як
Терминаллар:1, 2
04.06.2023
24.09.2023
22:20
Як
Терминаллар:1А, 2
04.06.2023
22.10.2023
06:25
Дш
Терминаллар:1, 2
05.06.2023
25.09.2023
06:25
Дш
Терминаллар:1, 2
05.06.2023
25.09.2023
12:20
Дш
Терминаллар:1А, 2
05.06.2023
23.10.2023
13:40
Дш, Чш
Терминаллар:
05.06.2023
25.10.2023
22:25
Дш
Терминаллар:1А, 2
05.06.2023
23.10.2023
01:35
Сш
Терминаллар:
06.06.2023
24.10.2023
00:30
Чш
Терминаллар:1, 2
07.06.2023
27.09.2023
00:30
Чш
Терминаллар:1, 2
07.06.2023
27.09.2023
14:10
Чш
Терминаллар:1А, 2
07.06.2023
27.09.2023
21:25
Чш
Терминаллар:1, 2
07.06.2023
27.09.2023
22:25
Чш
Терминаллар:1А, 2
07.06.2023
25.10.2023
12:05
Җг
Терминаллар:
09.06.2023
27.10.2023
16:10
Сш
Терминаллар:1А, 2
13.06.2023
26.09.2023
16:40
Җг
Терминаллар:1, 2
16.06.2023
29.09.2023
17:05
Дш
Терминаллар:1, 2
19.06.2023
23.10.2023
17:05
Дш
Терминаллар:1, 2
19.06.2023
23.10.2023
12:20
Пш
Терминаллар:
22.06.2023
26.10.2023
04:50
Җг
Терминаллар:1, 2
23.06.2023
29.09.2023
04:50
Җг
Терминаллар:1, 2
23.06.2023
29.09.2023
14:55
Җг
Терминаллар:1А, 2
23.06.2023
29.09.2023
16:10
Шб
Терминаллар:
24.06.2023
28.10.2023
05:50
Як
Терминаллар:1, 2
25.06.2023
24.09.2023
05:50
Як
Терминаллар:1, 2
25.06.2023
24.09.2023
06:45
Дш, Сш, Чш, Пш, Шб, Як
Терминаллар:1А, 2
25.06.2023
28.10.2023
17:50
Як
Терминаллар:1, 2
25.06.2023
24.09.2023
18:55
Дш
Терминаллар:1А, 2
26.06.2023
25.09.2023
06:55
Җг
Терминаллар:1А, 2
01.07.2023
28.10.2023
15:35
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
01.07.2023
28.10.2023
01:45
Сш, Пш, Җг, Як
Терминаллар:
02.07.2023
22.10.2023
13:55
Сш, Пш, Җг, Як
Терминаллар:
02.07.2023
22.10.2023
14:25
Як
Терминаллар:
02.07.2023
22.10.2023
18:40
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
03.07.2023
28.10.2023
20:20
Дш
Терминаллар:1, 2
03.07.2023
25.09.2023
13:40
Сш, Пш
Терминаллар:
04.07.2023
26.10.2023
21:00
Чш
Терминаллар:
05.07.2023
25.10.2023
12:40
Пш
Терминаллар:
20.07.2023
26.10.2023
16:40
Шб
Терминаллар:1
29.07.2023
28.10.2023
15:20
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
31.07.2023
28.10.2023
08:05
Сш, Пш
Терминаллар:
01.08.2023
26.10.2023
08:45
Сш
Терминаллар:
01.08.2023
24.10.2023
10:15
Көн саен
Терминаллар:1, 2
01.08.2023
01.10.2023
11:40
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
01.08.2023
28.10.2023
11:55
Сш, Пш
Терминаллар:1А, 2
01.08.2023
26.10.2023
12:00
Көн саен
S7 1052
Терминаллар:1А, 2
01.08.2023
28.10.2023
18:20
Көн саен
Терминаллар:1, 2
01.08.2023
01.10.2023
19:20
Көн саен
Терминаллар:1, 2
01.08.2023
28.10.2023
01:45
Чш, Шб
Терминаллар:
02.08.2023
21.10.2023
03:05
Дш, Сш, Чш, Пш, Җг, Шб
Терминаллар:
02.08.2023
28.10.2023
08:05
Дш, Чш, Җг
Терминаллар:
02.08.2023
27.10.2023
10:30
Чш
Терминаллар:1А, 2
02.08.2023
25.10.2023
12:15
Чш, Як
Терминаллар:
02.08.2023
25.10.2023
13:55
Чш, Шб
Терминаллар:
02.08.2023
21.10.2023
06:30
Җг
Терминаллар:1А, 2
05.08.2023
27.10.2023
08:05
Шб, Як
Терминаллар:
05.08.2023
28.10.2023
04:00
Як
Терминаллар:
06.08.2023
22.10.2023
10:40
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
06.08.2023
28.10.2023
11:50
Як
Терминаллар:1А, 2
06.08.2023
15.10.2023
11:55
Як
Терминаллар:1А, 2
06.08.2023
22.10.2023
01:45
Дш
Терминаллар:
07.08.2023
16.10.2023
22:45
Сш
Терминаллар:
08.08.2023
24.10.2023
22:20
Чш
Терминаллар:
09.08.2023
25.10.2023
11:20
Пш
Терминаллар:1
10.08.2023
05.10.2023
19:45
Пш
Терминаллар:1
10.08.2023
05.10.2023
08:35
Җг
Терминаллар:
11.08.2023
27.10.2023
04:05
Шб
Терминаллар:
12.08.2023
28.10.2023
17:10
Шб
Терминаллар:
12.08.2023
28.10.2023
11:10
Дш
Терминаллар:1
14.08.2023
02.10.2023
18:40
Дш
Терминаллар:1
14.08.2023
02.10.2023
04:05
Сш
Терминаллар:
15.08.2023
24.10.2023
11:00
Җг
Терминаллар:
18.08.2023
27.10.2023
20:20
Җг
Терминаллар:1, 2
18.08.2023
29.09.2023
09:25
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
20.08.2023
28.10.2023
13:40
Як
Терминаллар:1А, 2
20.08.2023
23.09.2023
13:40
Як
Терминаллар:1А, 2
20.08.2023
23.09.2023
17:10
Як
Терминаллар:1, 2
20.08.2023
24.09.2023
19:30
Сш
Терминаллар:1, 2
22.08.2023
26.09.2023
17:40
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
28.08.2023
30.09.2023
18:20
Сш
Терминаллар:
29.08.2023
24.10.2023
08:30
Чш
Терминаллар:1А, 2
31.08.2023
25.10.2023
11:30
Дш
Терминаллар:1А, 2
04.09.2023
23.10.2023
19:55
Көн саен
S7 1056
Терминаллар:1А, 2
04.09.2023
28.10.2023
05:10
Сш, Шб
Терминаллар:1, 2
05.09.2023
30.09.2023
10:05
Сш
Терминаллар:
05.09.2023
26.09.2023
12:55
Сш
Терминаллар:1А, 2
05.09.2023
26.09.2023
18:40
Сш
Терминаллар:1
05.09.2023
26.09.2023
01:45
Чш
Терминаллар:1А, 2
06.09.2023
28.09.2023
08:40
Чш
Терминаллар:1А, 2
06.09.2023
25.10.2023
17:10
Чш
Терминаллар:
06.09.2023
04.10.2023
22:55
Сш
Терминаллар:
06.09.2023
24.10.2023
05:55
Чш
Терминаллар:1, 2
07.09.2023
27.09.2023
21:35
Дш
Терминаллар:1, 2
07.09.2023
27.09.2023
00:20
Шб
Терминаллар:1А, 2
09.09.2023
30.09.2023
04:05
Шб
Терминаллар:1А, 2
09.09.2023
24.09.2023
23:20
Дш
Терминаллар:
11.09.2023
25.09.2023
23:25
Дш
N4 739
Терминаллар:1А, 2
11.09.2023
23.10.2023
08:10
Көн саен
FV 6600
Терминаллар:1А, 2
12.09.2023
28.10.2023
12:15
Сш
Терминаллар:1, 2
12.09.2023
26.09.2023
20:20
Сш
Терминаллар:
12.09.2023
24.10.2023
22:05
Сш
Терминаллар:1, 2
12.09.2023
26.09.2023
07:15
Чш
Терминаллар:1А, 2
13.09.2023
25.10.2023
14:40
Чш
Терминаллар:1, 2
13.09.2023
27.09.2023
14:50
Чш
Терминаллар:1А, 2
13.09.2023
25.10.2023
05:35
Пш
Терминаллар:1А, 2
14.09.2023
28.09.2023
05:35
Пш
Терминаллар:1А, 2
14.09.2023
28.09.2023
23:40
Пш
Терминаллар:
14.09.2023
26.10.2023
23:55
Пш, Як
Терминаллар:1А, 2
14.09.2023
26.10.2023
09:15
Җг
Терминаллар:1А, 2
15.09.2023
29.09.2023
17:25
Җг
Терминаллар:1А, 2
15.09.2023
29.09.2023
08:45
Шб
Терминаллар:1А, 2
16.09.2023
28.10.2023
16:05
Шб
Терминаллар:1А, 2
16.09.2023
30.09.2023
21:50
Шб
Терминаллар:1, 2
16.09.2023
30.09.2023
01:00
Як
Терминаллар:
17.09.2023
22.10.2023
14:40
Сш, Җг, Як
Терминаллар:
17.09.2023
27.10.2023
19:40
Як
Терминаллар:1, 2
17.09.2023
23.09.2023
12:50
Дш
Терминаллар:
18.09.2023
23.10.2023
14:30
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
18.09.2023
14.10.2023
22:00
Дш, Шб
Терминаллар:
18.09.2023
28.10.2023
01:00
Сш, Җг
Терминаллар:
19.09.2023
27.10.2023
13:50
Сш
Терминаллар:1, 2
19.09.2023
24.10.2023
20:10
Сш
Терминаллар:1А, 2
19.09.2023
24.10.2023
01:00
Дш, Чш, Пш, Шб
Терминаллар:
20.09.2023
28.10.2023
01:00
Чш
Терминаллар:
20.09.2023
25.10.2023
10:30
Пш
Терминаллар:
21.09.2023
28.09.2023
14:40
Пш
Терминаллар:1А, 2
21.09.2023
26.10.2023
17:30
Җг
Терминаллар:
22.09.2023
06.10.2023
06:15
Терминаллар:1А, 2
23.09.2023
23.09.2023
11:10
Шб
Терминаллар:1А, 2
23.09.2023
28.10.2023
17:10
Терминаллар:
23.09.2023
23.09.2023
19:05
Терминаллар:1А, 2
23.09.2023
23.09.2023
22:35
Шб
Терминаллар:
23.09.2023
30.09.2023
00:30
Терминаллар:
24.09.2023
24.09.2023
07:40
Як
Терминаллар:1А, 2
24.09.2023
22.10.2023
14:40
Як
Терминаллар:1А, 2
24.09.2023
22.10.2023
15:10
Як
Терминаллар:1А, 2
24.09.2023
22.10.2023
15:20
Терминаллар:1А, 2
24.09.2023
24.09.2023
15:20
Терминаллар:1А, 2
24.09.2023
24.09.2023
18:20
Як
Терминаллар:
24.09.2023
08.10.2023
20:20
Терминаллар:1, 2
24.09.2023
24.09.2023
11:10
Дш
Терминаллар:
25.09.2023
25.09.2023
22:35
Терминаллар:
26.09.2023
26.09.2023
23:30
Терминаллар:
27.09.2023
27.09.2023
15:55
Терминаллар:1А, 2
28.09.2023
28.09.2023
17:35
Пш
Терминаллар:1
28.09.2023
26.10.2023
14:10
Терминаллар:
29.09.2023
29.09.2023
16:25
Терминаллар:1А, 2
29.09.2023
29.09.2023
03:20
Шб
Терминаллар:
30.09.2023
30.09.2023
05:30
Шб
Терминаллар:
30.09.2023
28.10.2023
18:30
Терминаллар:
30.09.2023
30.09.2023
22:55
Шб
Терминаллар:1А, 2
30.09.2023
28.10.2023
04:30
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
04:30
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
05:50
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
05:50
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
07:00
Терминаллар:
01.10.2023
01.10.2023
08:00
Як
Терминаллар:1А, 2
01.10.2023
22.10.2023
15:25
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
15:25
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
16:00
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
17:20
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
19:45
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
19:45
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
20:30
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
20:50
Як
Терминаллар:1, 2
01.10.2023
22.10.2023
21:10
Җг, Як
Терминаллар:
01.10.2023
27.10.2023
23:00
Пш, Җг, Як
Терминаллар:
01.10.2023
27.10.2023
23:40
Терминаллар:
01.10.2023
01.10.2023
05:25
Терминаллар:1, 2
02.10.2023
02.10.2023
05:25
Терминаллар:1, 2
02.10.2023
02.10.2023
10:15
Сш, Пш, Җг, Шб, Як
Терминаллар:1, 2
02.10.2023
25.10.2023
14:40
Терминаллар:1, 2
02.10.2023
02.10.2023
16:00
Дш
Терминаллар:1А, 2
02.10.2023
23.10.2023
18:20
Сш, Пш, Җг, Шб, Як
Терминаллар:1, 2
02.10.2023
25.10.2023
21:35
Дш
Терминаллар:1, 2
02.10.2023
23.10.2023
00:35
Сш
Терминаллар:
03.10.2023
24.10.2023
02:20
Сш
Терминаллар:1, 2
03.10.2023
24.10.2023
09:15
Сш
Терминаллар:1А, 2
03.10.2023
24.10.2023
11:50
Сш
Терминаллар:1, 2
03.10.2023
24.10.2023
12:05
Терминаллар:1А, 2
03.10.2023
03.10.2023
12:15
Сш
Терминаллар:1, 2
03.10.2023
24.10.2023
15:35
Сш
Терминаллар:
03.10.2023
24.10.2023
15:45
Сш
Терминаллар:1, 2
03.10.2023
24.10.2023
16:05
Сш
Терминаллар:1А, 2
03.10.2023
24.10.2023
19:40
Сш
Терминаллар:
03.10.2023
24.10.2023
22:00
Терминаллар:
03.10.2023
03.10.2023
23:00
Сш
Терминаллар:
03.10.2023
24.10.2023
00:30
Чш
Терминаллар:1, 2
04.10.2023
25.10.2023
00:30
Чш
Терминаллар:1, 2
04.10.2023
25.10.2023
01:45
Чш
Терминаллар:1А, 2
04.10.2023
25.10.2023
02:30
Чш
Терминаллар:1, 2
04.10.2023
25.10.2023
09:35
Чш
Терминаллар:1, 2
04.10.2023
25.10.2023
13:25
Чш
Терминаллар:1, 2
04.10.2023
25.10.2023
13:25
Чш
Терминаллар:1, 2
04.10.2023
25.10.2023
16:20
Чш
Терминаллар:1А, 2
04.10.2023
25.10.2023
18:20
Терминаллар:1, 2
04.10.2023
04.10.2023
22:20
Чш
Терминаллар:
04.10.2023
25.10.2023
05:35
Пш
Терминаллар:1А, 2
05.10.2023
26.10.2023
05:35
Пш
Терминаллар:1А, 2
05.10.2023
26.10.2023
05:45
Пш
Терминаллар:1А, 2
05.10.2023
26.10.2023
16:15
Дш, Пш, Җг, Як
Терминаллар:1А, 2
05.10.2023
27.10.2023
16:20
Пш
Терминаллар:1А, 2
05.10.2023
27.10.2023
19:05
Пш
Терминаллар:1, 2
05.10.2023
26.10.2023
19:05
Пш
Терминаллар:1, 2
05.10.2023
26.10.2023
21:00
Пш
Терминаллар:1, 2
05.10.2023
26.10.2023
23:40
Пш
Терминаллар:1, 2
05.10.2023
26.10.2023
23:40
Пш
Терминаллар:1, 2
05.10.2023
26.10.2023
11:30
Җг
Терминаллар:1А, 2
06.10.2023
27.10.2023
11:50
Җг
Терминаллар:1, 2
06.10.2023
27.10.2023
16:25
Җг
Терминаллар:1А, 2
06.10.2023
27.10.2023
16:35
Җг
Терминаллар:1
06.10.2023
27.10.2023
19:30
Җг
Терминаллар:1, 2
06.10.2023
27.10.2023
20:20
Җг
Терминаллар:1, 2
06.10.2023
27.10.2023
21:20
Җг
Терминаллар:1А, 2
06.10.2023
13.10.2023
21:40
Җг, Як
Терминаллар:
06.10.2023
28.10.2023
23:20
Терминаллар:
06.10.2023
06.10.2023
02:20
Шб
Терминаллар:1, 2
07.10.2023
28.10.2023
03:20
Көн саен
Терминаллар:
07.10.2023
28.10.2023
04:05
Шб
Терминаллар:1А, 2
07.10.2023
28.10.2023
04:05
Шб
Терминаллар:1А, 2
07.10.2023
28.10.2023
04:05
Шб
Терминаллар:1А, 2
07.10.2023
28.10.2023
05:00
Як
Терминаллар:1А, 2
07.10.2023
28.10.2023
11:30
Шб
Терминаллар:1, 2
07.10.2023
28.10.2023
16:05
Шб
Терминаллар:1А, 2
07.10.2023
28.10.2023
17:10
Терминаллар:
07.10.2023
07.10.2023
19:45
Шб
Терминаллар:1
07.10.2023
28.10.2023
22:35
Шб
Терминаллар:
07.10.2023
28.10.2023
00:05
Терминаллар:
08.10.2023
08.10.2023
04:20
Як
Терминаллар:1А, 2
08.10.2023
22.10.2023
12:35
Як
Терминаллар:
08.10.2023
22.10.2023
12:45
Терминаллар:
08.10.2023
08.10.2023
13:35
Як
Терминаллар:1А, 2
08.10.2023
22.10.2023
15:40
Як
Терминаллар:1А, 2
08.10.2023
22.10.2023
20:40
Як
Терминаллар:
08.10.2023
22.10.2023
22:35
Терминаллар:
08.10.2023
08.10.2023
23:40
Терминаллар:
08.10.2023
08.10.2023
02:20
Терминаллар:
09.10.2023
09.10.2023
06:25
Дш
Терминаллар:1, 2
09.10.2023
23.10.2023
06:25
Дш
Терминаллар:1, 2
09.10.2023
23.10.2023
11:10
Дш
Терминаллар:1
09.10.2023
23.10.2023
17:55
Терминаллар:1, 2
09.10.2023
09.10.2023
18:40
Дш
Терминаллар:1
09.10.2023
23.10.2023
12:35
Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
10.10.2023
15.10.2023
12:45
Дш, Шб
Терминаллар:
10.10.2023
28.10.2023
13:35
Терминаллар:1А, 2
10.10.2023
10.10.2023
17:55
Терминаллар:1, 2
11.10.2023
11.10.2023
08:30
Терминаллар:
12.10.2023
12.10.2023
11:20
Пш
Терминаллар:1
12.10.2023
26.10.2023
12:25
Чш
Терминаллар:
12.10.2023
25.10.2023
19:45
Пш
Терминаллар:1
12.10.2023
26.10.2023
11:05
Көн саен
Терминаллар:
13.10.2023
28.10.2023
16:30
Җг, Як
Терминаллар:
13.10.2023
15.10.2023
23:20
Терминаллар:
13.10.2023
13.10.2023
17:10
Шб
Терминаллар:
14.10.2023
21.10.2023
23:40
Терминаллар:
15.10.2023
15.10.2023
14:30
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
16.10.2023
28.10.2023
16:00
Дш, Пш
Терминаллар:
16.10.2023
26.10.2023
19:30
Терминаллар:1, 2
16.10.2023
16.10.2023
11:10
Терминаллар:1А, 2
17.10.2023
17.10.2023
12:35
Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
17.10.2023
22.10.2023
13:35
Терминаллар:1А, 2
17.10.2023
17.10.2023
22:35
Терминаллар:
17.10.2023
17.10.2023
02:40
Терминаллар:
18.10.2023
18.10.2023
04:05
Чш
Терминаллар:
18.10.2023
25.10.2023
04:30
Чш, Пш, Шб
Терминаллар:
18.10.2023
28.10.2023
17:55
Терминаллар:1, 2
18.10.2023
18.10.2023
00:05
Терминаллар:
19.10.2023
19.10.2023
01:45
Терминаллар:1А, 2
19.10.2023
19.10.2023
16:30
Сш, Пш, Җг, Як
Терминаллар:
19.10.2023
27.10.2023
23:35
Терминаллар:1А, 2
20.10.2023
20.10.2023
05:30
Шб
Терминаллар:
21.10.2023
28.10.2023
06:15
Терминаллар:1А, 2
21.10.2023
21.10.2023
15:10
Шб
Терминаллар:
21.10.2023
28.10.2023
07:00
Терминаллар:
22.10.2023
22.10.2023
23:40
Терминаллар:
22.10.2023
22.10.2023
19:30
Терминаллар:1, 2
23.10.2023
23.10.2023
21:15
Терминаллар:
23.10.2023
23.10.2023
12:35
Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
24.10.2023
27.10.2023
13:35
Терминаллар:1А, 2
24.10.2023
24.10.2023
17:55
Терминаллар:1, 2
25.10.2023
25.10.2023
21:30
Терминаллар:1А, 2
25.10.2023
25.10.2023
10:15
Пш, Җг, Шб
Терминаллар:1, 2
26.10.2023
28.10.2023
18:20
Пш, Җг, Шб
Терминаллар:1, 2
26.10.2023
28.10.2023
19:35
Терминаллар:1А, 2
26.10.2023
26.10.2023
23:20
Терминаллар:
27.10.2023
27.10.2023
23:35
Терминаллар:1А, 2
27.10.2023
27.10.2023
02:20
Терминаллар:
28.10.2023
28.10.2023
16:15
Терминаллар:1А, 2
28.10.2023
28.10.2023
17:10
Терминаллар:
28.10.2023
28.10.2023
00:25
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.10.2023
01:00
Терминаллар:
29.10.2023
29.10.2023
02:00
Терминаллар:
29.10.2023
29.10.2023
04:00
Терминаллар:
29.10.2023
29.10.2023
04:25
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
05.01.2024
04:35
Терминаллар:
29.10.2023
29.10.2023
04:35
Терминаллар:1
29.10.2023
29.10.2023
06:55
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.10.2023
08:00
FV 6600
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.10.2023
08:45
Чш
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
10:10
Сш, Пш, Шб
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
10:15
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
31.12.2023
10:35
Пш, Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
28.03.2024
10:50
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
10:55
Дш, Чш, Җг, Як
Терминаллар:1, 2
29.10.2023
30.03.2024
11:10
Пш
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
11:10
Җг
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
25.03.2024
11:10
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.10.2023
11:15
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
11:20
Көн саен
FV 6594
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.03.2024
11:40
Дш, Чш, Җг, Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
06.11.2023
12:30
Чш
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
12:35
Дш
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
25.12.2023
12:35
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.10.2023
12:40
Пш
Терминаллар:
29.10.2023
28.03.2024
12:45
Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
24.03.2024
12:45
Як
Терминаллар:1
29.10.2023
24.03.2024
13:20
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
13:35
Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
24.03.2024
13:50
Пш
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
14:00
Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
24.12.2023
14:10
Чш, Як
Терминаллар:
29.10.2023
27.12.2023
14:10
Чш, Як
Терминаллар:
29.10.2023
27.12.2023
14:10
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
14:15
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
10.11.2023
14:25
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.10.2023
14:30
Көн саен
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
15:05
Дш, Сш, Чш, Як
Терминаллар:1, 2
29.10.2023
01.11.2023
15:20
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
15:30
Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
15:35
Як
Терминаллар:
29.10.2023
24.03.2024
16:00
Як
EO 412
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.12.2023
16:00
Сш
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
16:05
Пш
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
16:10
Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
16:10
Чш, Як
Терминаллар:1
29.10.2023
27.03.2024
16:20
Шб
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
16:20
Чш
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
18:00
Пш
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
18:00
Дш
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
18:05
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
19:20
Чш, Шб
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
19:45
Як
Терминаллар:1, 2
29.10.2023
26.11.2023
19:45
Як
Терминаллар:1, 2
29.10.2023
26.11.2023
20:15
Чш, Җг
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.03.2024
20:25
Дш, Чш, Пш, Җг, Як
Терминаллар:1, 2
29.10.2023
30.03.2024
20:35
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
20:50
Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
24.12.2023
20:55
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
30.03.2024
21:10
Җг, Як
Терминаллар:
29.10.2023
29.03.2024
21:35
Сш, Пш, Шб
Терминаллар:1, 2
29.10.2023
30.03.2024
21:40
Җг, Як
Терминаллар:
29.10.2023
29.03.2024
21:40
Дш, Чш, Җг, Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
29.12.2023
21:50
Як
Терминаллар:1, 2
29.10.2023
24.12.2023
21:55
Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
24.12.2023
22:00
Сш, Шб
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
23:10
Сш, Як
Терминаллар:
29.10.2023
26.03.2024
23:50
Пш, Як
Терминаллар:1А, 2
29.10.2023
28.12.2023
23:55
Көн саен
Терминаллар:
29.10.2023
30.03.2024
00:35
Дш
Терминаллар:
30.10.2023
31.03.2024
01:45
Көн саен
Терминаллар:
30.10.2023
30.03.2024
01:55
Дш
Терминаллар:1, 2
30.10.2023
25.03.2024
01:55
Дш
Терминаллар:1, 2
30.10.2023
25.03.2024
02:00
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
30.10.2023
05:45
Дш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
25.03.2024
06:50
Көн саен
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
30.03.2024
07:45
Көн саен
FV 6596
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
30.03.2024
10:15
Чш
Терминаллар:1
30.10.2023
27.03.2024
10:15
Дш
Терминаллар:1
30.10.2023
27.03.2024
10:25
Дш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
25.03.2024
11:10
Сш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
30.03.2024
11:10
Дш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
25.03.2024
11:50
Дш
Терминаллар:1
30.10.2023
25.03.2024
12:25
Дш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
25.03.2024
12:45
Дш
Терминаллар:
30.10.2023
25.03.2024
12:45
Җг
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
29.03.2024
12:45
Дш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
29.03.2024
13:30
Шб
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
30.03.2024
13:45
Терминаллар:
30.10.2023
30.10.2023
14:55
Дш
Терминаллар:1, 2
30.10.2023
25.03.2024
17:00
Дш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
25.03.2024
17:10
Дш
Терминаллар:
30.10.2023
25.03.2024
20:30
Дш, Чш
Терминаллар:
30.10.2023
27.03.2024
20:50
Дш
Терминаллар:1А, 2
30.10.2023
25.03.2024
21:00
Дш
Терминаллар:1
30.10.2023
25.12.2023
21:45
Дш
Терминаллар:
30.10.2023
25.03.2024